Vinnerne i dagens tøffe marked, er de som gir sine kunder den beste kundeopplevelsen!

Contendo hjelper store og små virksomheter med
å skape bedre kundeopplevelser,
utnytte salgsmuligheter og
vokse hurtigere.


For å overleve som foretak, må du kontinuerlig forbedre kjerneprosessen.
Lytt til markedet, tilpass dine varer/tjenester og vær relevant for kundene over tid!


Sett forbedringen i system og skap begeistrede kunder og ansatte.
Det kaller vi Driving Performance!

Driving Performance bygger på 2 pilarer;
«Customer Management» og
«Team Management».

1. Customer Management innebærer å skape de relasjonene som gjør at kundene kommer til deg, velger dine tjenester/produkter og blir kunde over tid.

2. Team Management omhandler hvordan motiverte ansatte skaper selve grunnlaget for gode kundeopplevelser og effektiv drift.

Vår solide bransjekunnskap kommer deg til gode

Lang erfaring
i å levere til eiendomsmeglere

De beste har teknologi og prosesser som støtter håndteringen av leads!

Antall leads økt 70-100%

Antall befaringer økt 28-35%
Antall  oppdrag økt 11-18%

Lang erfaring
i å levere til faghandelen

Suksessrike butikker har motiverte ansatte som skaper gode kundeopplevelser!

Omsetningen økt over 100mill på noen år
Kampanjeklare butikker, økt fra 50 til +90%

 

Contendo forvalter ca 20 000 brukere på egenutviklet plattform

Våre kunder er kjente internasjonal og norske virksomheter innen blant annet bank, forsikring, finans, eiendomsmeglere og retail.

Eiendomsmegler1

«Uten et effektivt og presist arbeidsverktøy som faktisk støtter den enkelte meglers arbeidsprosess, ville målet vårt om å bli verdens beste eiendomsmegler vært helt urealistisk.»

PrincessGruppen

Contendo har levert Campfire og en web-løsning, der butikkene enkelt har tilgang til egne nøkkel­tall, kunde­tilfredshet og internkommunikasjon. Forretningene får også oppdatert informasjon på nyheter og kampanjer.

Princess Gruppen

Aktiv Eiendomsmegling

For å nå sine mål ønsket Aktiv en løsning som hjelper dem å kunne hente ut et større potensiale i kunde­strømmen ved å realisere det potensialet som ligger i sam­handlingen med banken.

Gjensidige forsikring

Fokusperioder settes nå i system hos Gjensidige forsikring. Gjennom Contendo iverksetter de kampanjer og aktiviteter som gjør at de når våre salgsmål. Samarbeidet på tvers i org­anisa­sjonen er styrket og sam­handlingen bedre.

Kunde Aktiv Eiendomsmegling
Gjensidige forsikring

BMW Group Financial Services

BMW Group Financial Services (BMW FS) er BMWs eget finansierings­selskap. Dette er et hel­eid selskap innen­for BMW Group. Selskapet har lang erfaring i å finansiere BMW-kjøre­tøy og kan BMW bedre enn noe annet finansi­erings­selskap.

Contendo – Reach your targets faster!