Vinnerne i dagens tøffe marked, er de som gir sine kunder den beste kundeopplevelsen!

Med våre løsninger verner du om din virksomhets viktigste kapital; Relasjonen til dine kunder!

 

Lang erfaring
i å levere til eiendomsmeglere

De beste har teknologi og prosesser som støtter håndteringen av leads!

Antall leads økt 70-100%
Antall befaringer økt 28-35%
Antall  oppdrag økt 11-18%

Motiver ansatte med effektive
og relevante arbeidsverktøy

Contendo forvalter ca 20 000 brukere på egenutviklet plattform

Våre kunder er kjente internasjonal og norske virksomheter innen blant annet bank, forsikring, finans, eiendomsmeglere og retail.

Eiendomsmegler 1

 Uten et effektivt og presist arbeidsverktøy som faktisk støtter den enkelte meglers arbeidsprosess, ville målet vårt om å bli verdens beste eiendomsmegler vært helt urealistisk.

Aktiv Eiendomsmegling

For å nå sine mål ønsket Aktiv en løsning som hjelper dem å kunne hente ut et større potensiale i kunde­strømmen ved å realisere det potensialet som ligger i sam­handlingen med banken.
Kunde Aktiv Eiendomsmegling

Princess Gruppen

Contendo har levert en skreddersydd løsning, hvor butikkene enkelt har tilgang til egne nøkkel­tall, kunde­tilfredshet og internkommunikasjon. I tillegg får forretningene tidsriktig informasjon fra kjeden som nyheter og kampanjer.

Princess Gruppen

Gjensidige Forsikring

Fokusperioder settes nå i system hos Gjensidige forsikring. Gjennom Contendo iverksetter de kampanjer og aktiviteter som gjør at de når våre salgsmål. Samarbeidet på tvers i org­anisa­sjonen er styrket og sam­handlingen bedre.

Gjensidige forsikring

BMW Group Financial Services

BMW Group Financial Services (BMW FS) er BMWs eget finansierings­selskap. Dette er et hel­eid selskap innen­for BMW Group. Selskapet har lang erfaring i å finansiere BMW-kjøre­tøy og kan BMW bedre enn noe annet finansi­erings­selskap.

Contendo Leading the Lead

Contendo Leading the Lead

Systematiserer og styrer selskapets håndtering av leads. Det handler om å tilby riktig innhold til riktig person på det riktige tidspunkt – hver gang. Slik skapes gode kundeopplevelser som styrker konkurransekraften for våre kunder.

Contendo Response

Contendo Response

Kartlegger faktorer som påvirker dine prestasjoner. Få tilbakemelding fra kundene på gjennomførte aktiviteter eller handlinger så du kan forbedre eget produkt, tjeneste eller en konkret aktivitet.

Contendo Campfire

Samler organisasjonen gjennom innsikt og kommunikasjon, styrker motivasjonen og evnen til å skape gode kundeopplevelser. Du har alltid den informasjonen du trenger for å gjøre en best mulig jobb.

– Reach your targets faster!