Vi setter kundeopplevelsen i sentrum

Øk bedriftens verdiskapning gjennom å målrette prestasjoner og effektivisere salgsprosessen.

– Reach your targets faster!

Vi forenkler den komplekse salgsprosessen innen B2C med brukervennlig «plug and play» IT-løsninger som sparer deg både for tid og penger.

– vi hjelper deg med å forbedre kundeopplevelsen og nå dine mål raskere.

Motiver dine ansatte med effektive arbeidsverktøy

Contendo har i over 18 år levert web og mobilbaserte løsninger til våre kunder som forsterker deres prestasjoner i salgskanalen og øker kundeopplevelsen.

Contendo Leading the Lead

Contendo Leading the Lead

Systematiserer og styrer selskapets håndtering av leads. Det handler om å tilby riktig innhold til riktig person på det riktige tidspunkt – hver gang. Slik skapes gode kundeopplevelser som styrker konkurransekraften for våre kunder.

Contendo Response

Contendo Response

Kartlegger faktorer som påvirker dine prestasjoner. Få tilbakemelding fra kundene på gjennomførte aktiviteter eller handlinger så du kan forbedre eget produkt, tjeneste eller en konkret aktivitet.

Contendo Campfire

Contendo Campfire

Samler organisasjonen gjennom innsikt og kommunikasjon, styrker motivasjonen og evnen til å skape gode kundeopplevelser. Du har alltid den informasjonen du trenger for å gjøre en best mulig jobb.

 

Lang erfaring i å levere til eiendomsmeglere

De beste har teknologi og prosesser som støtter håndteringen av leads!

Antall leads økt 70-100%
Antall befaringer økt 28-35%
Antall  oppdrag økt 11-18%

Contendo forvalter ca 20 000 brukere på egenutviklet plattform

Våre kunder er kjente internasjonal og norske virksomheter innen blant annet bank, forsikring, finans, eiendomsmeglere og retail.

Fornøyde kunder

For Contendo innebærer god kundeopplevelse å kontinuerlig perfeksjonere våre løsninger og bygge kompetanse hos våre ansatte slik at vi leverer det som forventes av oss.

Kunde Aktiv Eiendomsmegling

Aktiv Eiendomsmegling

For å nå sine mål ønsket Aktiv en løsning som hjelper dem å kunne hente ut et større potensiale i kunde­strømmen ved å realisere det potensialet som ligger i sam­handlingen med banken.
Princess Gruppen

Princess Gruppen

Contendo har levert en skreddersydd løsning, hvor butikkene enkelt har tilgang til egne nøkkel­tall, kunde­tilfredshet og internkommunikasjon. I tillegg får forretningene tidsriktig informasjon fra kjeden som nyheter og kampanjer.

Gjensidige forsikring

Gjensidige Forsikring

Fokusperioder settes nå i system hos Gjensidige forsikring. Gjennom Contendo iverksetter de kampanjer og aktiviteter som gjør at de når våre salgsmål. Samarbeidet på tvers i org­anisa­sjonen er styrket og sam­handlingen bedre.

BMW Financial services (BMW FS)

BMW Group Financial Services

BMW Group Financial Services (BMW FS) er BMWs eget finansierings­selskap. Dette er et hel­eid selskap innen­for BMW Group. Selskapet har lang erfaring i å finansiere BMW-kjøre­tøy og kan BMW bedre enn noe annet finansi­erings­selskap.

– Reach your targets faster!