Vår bransjeerfaring, din mulighet!

Mange virksomheter opplever en mer utfordrende salgshverdag. Contendo har opprbeidet bransjespesifikk kompetanse og har høy kunnskap innen følgende bransjer:

Eiendomsmeglerbransjen er i en rivende endring. Økt digitalisering og nye konsepter for boligsalg presser marginer og øker konkurransen. Bransjen står foran en krevende utvikling – så vel digitalt som meglers arbeidsmetoder.

Les mer

Når det virkelig gjelder, skal sluttkunden merke seg at banken lever opp til sin merkevare og kundeløfte. Gjennom godt definerte kundereiser, sikrer våre løsninger at kundeopplevelsen møtes (eller overgås) når nye eller eksisterende kunder har et behov.

Les mer

Contendo gir deg god oversikt over alle nøkkeltall og en fleksibel segmen­tering på alle nivå, divi­sjon, kanal, leder og deltaker opp mot målene i et målkort.

Les mer

Kampanjer er ofte et godt verktøy for å stikke seg ut og å motivere ansatte for en ekstra­ordinær innsats. Det er avgjørende at en butikk er klar for kampanjen når den starter for å kunne få full effekt av nyhetsverdien, sesongvarer og ikke minst å kunne øke omsetningen og marginene gjennom oppsalg- eller mer­salgsprodukter.

Les mer

Uansett hvilken bransje du tilhører, vil du kunne ha nytte av våre løsninger. Contendo har kunder i mange ulike bransjer, som f.eks. telecom og media. Ta kontakt, så kan vi fortelle hvordan våre løsninger kan hjelpe akkurat deg.

Les mer