Vår bransjeerfaring, din mulighet!

Mange virksomheter opplever en mer utfordrende salgshverdag. Contendo har opprbeidet bransjespesifikk kompetanse og har høy kunnskap innen følgende bransjer:

Eiendomsmegling

Eiendomsmeglerbransjen er i en rivende endring. Økt digitalisering og nye konsepter for boligsalg presser marginer og øker konkurransen. Bransjen står foran en krevende utvikling – så vel digitalt som meglers arbeidsmetoder. 

Mange meglere jobbet fortsatt på «gamlemåten» med gule lapper, notater i Outlook og egne «ringelister». De har derfor manglende kontroll på leads og kundeoppfølgingen blir dårlig og uprofesjonell.

Les mer om hvordan Contendo har bidratt til å effektivisere meglerprosessen og skapt grunnlag for økte inntekter og fornøyde kunder  

Faghandel / Retail

De aller fleste salgsledere og selgere som har ansvar for salg via forhandlere drømmer om følgende: Å ha tilgang på godt motiverte selgere som selger det du ønsker at de skal selge av produkter og tjenester fordi det er viktig for de mål som er satt av den virksomheten du representerer.

Å digitalisere salgsarbeidet i en distribuert salgskanal enten det er via en forhandler eller en agentkanal handler for oss i Contendo om å bruke egnet teknologi til å forbedre de delene av salgsprosessen som preges av manglende kontinuitet, aktivitet og evne til å følge opp og dokumentere resultater

Bank & Finans

Våre kunder innen bank og finans oppgir at det er avgjørende å kunne fange opp kunder på tvers av de ulike forretningsområdene i virksomheten. Eksempelvis det å kunne formidle leads mellom banken og eiendomsavdelingen, eller også forsikringsavdelingen . Kunder og salgsmuligeter går ofte tapt som følge av manglende systemstøtte og kapasitet.

Les mer om hvordan våre løsninger har bidratt til at våre kunder har blitt bedre i å utnytte salgsmuligheter og følge opp kunder

Forsikring

Salg av forsikring skjer gjerne gjennom eksterne kanaler som for eksempel bilforhandlere, uavhengig forsikringsagenter eller andre samarbeidspartnere som ønsker å tilby forsikring som et naturlig tilleggsprodukt til det de selv tilbyr i markedet. Salg av forsikring krever gode og komptente rådgivere som kan produktene de skal selge, alltid er oppdaterte på endringer og har tilgang til nødvendig informasjon som er viktig i forbindelse med forsikringen til en kunde. Utfordringen ligger i å følge opp, lære opp og ellers sikre nødvendig aktivitet i salgsleddet på en effektiv og enkel måte. 

Les mer om hvordan vi bidrar til å heve kompetansen, skape aktivitet og sikre fokus i salgsleddet for våre forsikringskunder