Gode kunder kommer gjerne igjen

De vet at vi strekker oss langt for å levere løsninger i den standard de har forestilt seg. For Contendo inne­bærer det kontinuerlig perfeksjo­nering og kompetanse­bygging for å gjennomføre vår kunde­støtte innen­for det som forventes av oss, og til en konkur­ranse­dyktig pris.

Våre kunder..

setter pris på personlig og direkte kontakt og en orga­nisa­sjon som er enkel å gjøre seg kjent med. Dermed blir alt enklere. I Norge har vi de siste årene påtatt oss og gjen­nom­ført en rekke store pro­sjekter. Det gjelder blant annet innen bank, finansi­ering, for­sikring, retail og eien­doms­megling.

Våre kunder er fornøyde med oss fordi…

våre rådgivere raskt evner å konvertere dine forretningsbehov og krav om til konkrete og brukervennelige løsninger!

vi sitter tett på teknologien slik at vi raskt kan vurdere hva som er mulig å få til på kort og lang sikt

vi utnytter vår plattform, våre eksisterende løsningsmoduler og vår erfaring fra andre kunder til det beste for din virksomhet

vi reduserer tiden til utvikling, behovet for store investeringer og leverer raske gevinster tilbake til brukerne og virksomheten