Kunde Aktiv Eiendomsmegling

Aktiv Eiendomsmegling

For å nå sine mål ønsket Aktiv en løsning som hjelper dem å kunne hente ut et større potensiale i kunde­strømmen ved å realisere det potensialet som ligger i sam­handlingen med banken.

Utfordringen

For å nå sine mål ønsket Aktiv en løsning som hjelper dem å kunne hente ut et større potensiale i kunde­­strømmen ved å realisere det potensialet som ligger i sam­handlingen med banken.

Videre er det sentralt med kvalitets­­­­sikring av Aktiv sin verdikjede, beholde kunde­tilfredsheten, samt øke salgs­effektiviteten og forbedre salgs­ledelsen.

Løsningen

Contendo har levert en skreddersydd løsning til Aktiv, ved hjelp av våre stan­dard­moduler. Megleren og ledelsen har nå en enkel tilgang til sine nøkkeltall, kundetilbakemeldinger og samhandlingen med banken.

Løsningen til Aktiv henter og integrerer tall fra flere ulike systemer inn i èn løsning. Dette gir brukeren et samlet bilde på sine prestasjoner slik at megler og leder har et klart bilde av om “kommer jeg/vi i mål eller ikke” på de målene Aktiv har definert.

Resultatet

Løsningen samler alt på et sted og støtter opp under valgt strategi, og i sum gir brukeren en god oversikt og vinne tid i en hektisk hverdag. Den hjelper leder med å utøve god salgsledelse og gir informasjon for å løfte de meglerne som ikke presterer. Ledelsen og megler ser om de tiltak som utføres gir ønsket resultater og fornøyde kunder.

Løsningen gir et godt eierskap til måloppnåelse på mine måltall (KPI-er) samt at bruker enkelt ser sammenheng mellom aktivitet – resultater og fornøyde kunder. Contendo er en intuitiv og brukervennlig løsning som brukeren kan ta i bruk med minimalt med opplæring.