CONTENDO LEADING THE LEAD™ Systematiserer og styrer din håndtering av leads

Contendo Leading the Lead™ er utviklet for at din virksomhet skal kunne styre og håndtere kundereisene (customer journeys) gjennom å:

  • Systematisere og styre organisasjonens håndtering av leads og kundeoppfølging
  • Prioritere innkommende leads i realtid slik at kunden får og opplever tidsriktig og relevant oppfølging i alle kanaler og kontaktpunkter

Det handler om å tilby riktig innhold til riktig person på det riktige tidspunkt – hver gang.

Gjennom å strukturere møtepunktene og gjøre dem forutsigbare, blir det mindre tilfeldigheter, magefølelse og “kunst”; det blir solid håndverk basert på utprøvde virkemidler.

Companies that automate lead management see a 10% or greater increase in revenue in 6-9 months” (Gartner)

Nøkkelfunksjonalitet

Smart forretningslogikk i en Contendo Leading the Lead™, vil styre leads­flyten og for­enkle oppfølging for mot­taker. Dette vil hjelpe sel­skapet med å opprett­holde dagens konverterings­grad med lik be­manning selv med et større antall leads.

Contendo Leading the Lead™ vil hjelpe selskapet med å respondere raskt og relevant på leads i kjøpsmodus.

Løsningen vil levere leads til riktig sted i selskapet der det er for­ut­setninger, kapasitet og kompetanse til å ta tak i leadene – uten nød­vendigvis å øke bemanningen.

Leads i kjøpsmodus vil bli behandlet som «ferskvare» av selskapet. Med ferskvare forstår vi de leads som krever kort responstid, er tilstede en kort stund, så forsvinner de til konkurrenter.

Last ned mer informasjon HER

Contendo-løsningen samler alle leads på et sted der de behandles etter de regler som selskapet bestemmer.

Løsningen kan også enkelt utvides til å gjelde flere kanaler (kilder til leads) som f.eks. ansatte, organisasjoner, sponsorat, digitale kampanjer mm.

Contendo-løsningen vil sette selskapet i stand til å gjennomføre gode analyser og avdekke hvilke kanaler/kilder som fungerer og ikke. 

Det gir selskapet styrket konkur­ranse­kraft i et marked som krever relevant og rask respons­håndtering for å lande salget.

  • Enkel igangsetting
  • Samkjører med eksisterende IT-løsninger
  • 100% skybasert løsning – plug & play
  • Support på oppstarten
For mer informasjon om nøkkelfunksjonalitet, kontakt oss for en utforpliktende samtale eller demo av løsningen.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale!

Ønsker du mer informasjon om våre tjenester – eller en uforpliktende samtale om hvordan vi kan hjelpe din virksomhet? 

Contendo - our solutions